Сортировъчен център

Сортировъчен център

Сортировъчният център на Евротекс се намира в град Варна, където е и второто по големина морско пристанище в България.

Тук така нареченият оригинал (събрано, несортирано употребявано облекло), предоставен от реномирани доставчици, преминава през двуетапен процес на сортиране, използвайки специализирано оборудване.

Повече от 300 професионалисти се грижат за обработката на над 1 500 тона текстил всеки месец, което води до обширен каталог от близо 300 артикула употребявани дрехи.

Ключови показатели

0
служители
0
кв. м.
0
тона на месец
0
артикули

Галерия