Политика за многообразие, равнопоставеност и включване на Евротекс 2024 - 2028