Политика за поверителност

Евротекс ЕООД има ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на личните данни, като стриктно спазва приложимото българско и европейско законодателство и се придържа към разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Европейски регламент EU 2016/679 – GDPR).

Молим Ви да отделите време, за да се запознаете с Политиката за поверителност на Евротекс ЕООД, която има за цел да Ви информира за това какви лични данни се събират, по какъв начин те се обработват и какви права имате да ги управлявате.

Каква информация събираме

В контекста на осъществяване на основната си търговска и маркетингова дейност, Евротекс ЕООД може да събира и обработва лични данни като имена, личен адрес, служебен адрес, имейл, телефон, номер на банкова сметка, видео изображения на камерите за видеонаблюдение, статистическа информация за онлайн поведението при посещение на уебсайтовете на компанията (повече информация в Общи условия за ползване на сайта, поверителност и използване на бисквитки).

Основание за събиране на лични данни

Компанията се ангажира да обработва само такива лични данни, каквито са необходими за изпълнение на осъществяваната основна дейност, в т.ч.:

  • Извършването на основната си търговска и маркетингова дейност (комуникация с партньори, отговори на запитвания, офериране, изпращане на информация за новости около компанията и продуктите, които предлага, осъществяване на сделки, организиране на транспорт и др.);
  • Изпълнение задълженията си по данъчни, юридически, финансово-счетоводни,  други законови разпоредби;
  • Изпълнение на договорни отношения (с клиенти, партньори и доставчици на стоки и услуги);
  • Осигуряване на безопастността на хората и имуществото на компанията, чрез извършване на видео наблюдение на територията на поверените и обекти.

Период на обработка и съхранение

Срокът за обработка и съхранение на личните Ви данни е за период от 5 (пет) години след приключване на търговските Ви отношения с Евротекс ЕООД (търговски сделки, задължения и пр.), като личните данни се заличават в годината след изтичане на 5 (пет) годишния срок за съхранение.

Предаване на лични данни на трети страни

Евротекс ЕООД се задължава да обработва личните данни с контролиран достъп, като не допуска предаването на данни на трети страни, освен ако това не е нормативно изискване (например на НАП, Митници и други институции).

Какви са Вашите права във връзка с управлението на личните данни обработвани от Евротекс ЕООД

  • Право да бъдете информирани;
  • Право на достъп до Вашите лични данни;
  • Право на корекция на лични данни, изтриване, ограничаване на обработването, на оттегляне на съгласие и право на възражение. Тези права могат да бъдат приложени съгласно нормативните изисквания и при защита на легитимните интереси на компанията.
  • Право на преносимост на лични данни;
  • Право да знаете дали Вашите лични данни са обект на автоматизирана обработка и профилиране;
  • Право да подадете жалба до надзорен орган.

Лице за контакт по GDPR въпроси за Евротекс ЕООД

Лицето за контакт на Евротекс ЕООД по отношение на GDPR e Мениджър правни и корпоративни дейности. Координати за връзка по отношение на GDPR – info@texcycle.bg или на място в централен офис на Евротекс ЕООД – гр. Варна, бул. “Сливница” № 224 – 226, отдел “Правни и корпоративни дейности”.

Надзорен орган по прилагане на GDPR в България

Повече информация относно GDPR и прилагането му в България можете да намерите на сайта на Комисията по защита на личните данни, на адрес  https://www.cpdp.bg/.

Последна редакция: 14 юни 2022 г.