E-mail: info@eurotex.bg
ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО
С ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна на количествата на отпадъци, приемани на съществуваща площадка за дейности по третиране и добавяне на отпадъци с нови кодове за третиране, временно съхраняване и нарязване на текстилни отпадъци“, находяща се в ПИ 10135.4510.470 по КККР на гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, Западна Промишлена Зона, Печатница Изток, гр. Варна. 

 

Обратно горе